MOTEL MEJTO

Málkovská 5Nedvězí

Tel 267711752, 728705969

1. leden ~ 31. prosinec
(kapacita 150 osob)

Málkovská 84/5, Nedvězí
267711752, 728705969
motelmejto@seznam.cz
www.mejto.cz